Akalla

(English version here)

Akalla Panorama
Panorama över Akalla. Nikon D300 med objektiv Nikkor 16-85 mm. Manuellt stickat i Photoshop och sedan efterbhandling i Lightroom.

Akalla är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun. Den ligger ca 13 km NV om centrala Stockholm och är byggd på Järvafältet. Stadsdelen tillhör stadsdelsområdet Rinkeby-Kista och Kista församling. Akalla nämns första gången 1323 och går då under namnet Akarli. Namnet betyder Åkarlarnas by och ån som åsyftas är då Igelbäcken som flyter i närheten av området.

Akalla var ett av de sista områdena som byggdes i Stockholms miljonprogram på 1970-talet och det var en fortsättning på den mindre lyckade 60-tals lösningen med Tensta i centrum. Akalla domineras av de arton höghus som står på rad rakt igenom området. Denna bild är tagen från ett av dessa höghus som ligger längs Sibeliusgången.

På norra sidan höghusen finns lägre hus som bildar storgårdar med små skogsdungar och lekplatser. Genom dessa hus går den långa backen Slingerbulten som slingrar sig fram mellan husen.

Söder om Akalla intill Järvafältet ligger Akalla by som består av äldre bevarad bebyggelse. Här finns bland annat hus från 1600-talet och gården hålls levande av bl.a. 4H. På båda sidor om Akalla by finns det radhusområden.

Akallas nordöstra sida domineras av industrier framför allt mjukvarubaserade sådana och här har även svenska Microsoft sitt huvudkontor. Genom industriområdet löper Hanstavägen.

Mellan 1905 och 1970 ingick Akalla i det område på Järvafältet som militären använde för övningar. Detta har bidragit till att området så länge bevarades som jordbruksmiljö även om det låg mycket nära Stockholm. Akalla har en tunnelbanestation och är den ena ändstationen på linje 11.

Akalla Panorama
Panorama over Akalla. Nikon D300 using Nikkor 16-85 mm. Stiched manually in Photoshop and developed in Lightroom.

Akalla is a city district of the Västerort within Stockholms commune. It is located 13 km NW of central Stockholm and is built on the Järvafältet fields. This city part forms one section of the Rinkeby-Kista strait and is part of Kista congregation.

Akalla is mentioned the first time in 1323 as Akarli. The name means the village of the river-men and the river that has been pointed out as the most logical reference is ”igelbäcken” today just a small creek through the Järvafältet field.

Akalla was one of the last areas built in the Stockholm ”million programme” a campaign in the 1960-1970:ies to build one million new apartments in the greater Stockholm area because of the lack of living quarters and the high prices for living. The programme has been blamed for many urban problems in these areas and in some places the brutalist concrete buildings is a remainter of the city planning from these days.

Akalla is dominated by 18 highrise houses located in a row through the area around Sibeliusgången street. This picture is taken from the roof top of one of these houses. On the north side of the highrise housesare lower houses forming large inner gardens sometimes with complete with forest groves and playgrounds for the children. Through these houses are ”Slingerbulten” a winding road that connects these parts together.

South of Akalla close to Järvafältet fields is Akalla village which consists of older preserved buildings from the 17th century. Here is also Akalla farm which is today a 4H farm. On both sides of Akalla village are row-house areas with the characteristic suburb side-by-side houses.

The north-east side is dominated by industries, maninly software based companies and here is also where the Swedish portion of Microsoft is housed. Through this area runs the street Hanstavägen which is very old.

Between 1905 and 1970 Akalla was a part of the area that the military used for training exercises. This has also been cited as the reason for the remains of the 17th century buildings at Akalla village since the area was not submitted to any urban development until the military gave it up in the seventies.

Akalla has a metro (tunnelbana) station and is the last stop on line 11 northbound.