Exkursioner

Denna sida är en del i projektet om Albin Tenglet.

Kommande

I Ondskans tid

RAÄ Järfälla U 158:1-3

Koordinater: N59º 28.981′, E017º 49.613′

Färdplan: Start kl 10 från kallhäll med bil till Stäket. Sedan vandring från skogsväg mot ristningsplatsen och sista biten går på kompass genom skogen i NV riktning. Ca 2 km promenad.

1. Runslinga över stenhäll.

Utförd på ljusare bergart med runhöjd ca 10-14 cm. Bandet är närmare 4 meter långt i riktning ÖNÖ-VSV.

2. Runristning i häll

Fortsättningen på band 158:1 ca 2 meter ÖNÖ.VSV runhöjd 8-10 cm.

Lydelsen av 158:1-2 är:

I ondskans tid, smädad av hatet, ensam, sjuk, fattig utan hopp, utan vänner högg jag här ett minne. Albin Tenglet.

3. Figurristning

Figuren är i form av klocka på berghäll ca 45 cm hög och 34 cm bred.

Lydelse: Åt Albert Torvald Matson från AT

Datum ej fastställt: Mor Anna

RAÄ ?
Koordinater: N59º 28.035′, E017º 48.679′

Färdplan ej fastställd.

1. Ristning utförd av Albin Tenglet. Lydelse:

”Mor Anna lyckönskas på femtioårsdagen den trettionde augusti nittonhudratrettioåtta av Albin och Rune.”

Datum ej fastställt: Livets Bröd

RAÄ Järfälla 160:1-2
Koordinater: N59º 28.069′ E017º 48.635′

Färdplan ej fastställd.

1. Ristning med vanliga bokstäver. Lydelse:

JAG ÄR LIVETS BRÖD

Upprepas på fem olika språk.

2. Okänd?

Genomförda Exkursioner

Exkursion 1: ALA SENTI

Datum: 16-AUG-2008.

Färdplan: Utflykt till Järvafältet för att fotografera en märklig ristning gjort av Albin Tenglet. Ristningen finns på Järvafältet mellan Kallhälls Villastad och den nya sträckningen av Rotebroleden. Troligen bästa access är vandring från Villastadens NV hörn via stig till terrängen.

Photos and other rants