Mâlungsmål

Malungsmål är en dialekt som talas i malungs kommun i västerdalarna med centrum i tätorten Malung. Det finns dock egentligen ingen by som heter Malung utan staden har egentligen namnet Grönland och de intilliggande tillhörande byarna är Hole, Romarheden, Vallerås, Utsjö, Idbäck, Jägra osv.

Jag har tänkt teckna ner lite om malungsmålet här så småningom eftersom jag är en av de få Stockholmare som faktiskt har förmånen att förstå och i någon mån tala denna gamla dialekt.

Uttal och speciella bokstäver

Några speciella bokstäver används för att uttrycka ljud som annars inte finns i svenskan. Bokstaven ô används för ett öppet ö-ljud som är mycket karakteristiskt för dalmål. Det finns också ett öppet a som betecknas med â. Till sist finns också tungslags-l som normalt skrivs med en liten prick under bokstaven l men det saknas i unicode så jag använder i stället en apostrof efter bokstaven L för att beteckna denna.

Possesiva partiklar

I malungsmålet använder man possesiva partiklar när man talar om vem något tillhör. Det fungerar lite annorlunda mot svenskan där man har en annan ordföljd.

farfars katt, katta as farfar

mormors bil, biln in mormor

Tydligt är att partikeln as används när ägaren är maskulin medan in används när ägaren är feminin. Detta oavsett könet på ordet i fråga. Även ordföljden är omvänd i mot svenskan, man pratar förs om vad som ägs och sedan vem som äger det.

Felaktiga uttryck

Det finns en del felaktiga uttryck som är vanliga särskilt i stockholmstrakten. En gång för alla nu: man säger antingen ”mas” eller ”dal’kar” inte ”dal’mas”, det blir liksom tårta på tårta.

Kort ordlista

tungel; måne sjôt hôcke finnt tungel ve a te natta, se vilken fin måne vi har till natten.

dzärg; spindel no trol i ful dzärgon hôpp jämmföt yvvy kecklon, nu tror jag spindlarna hoppar jämfota över kottarna (ett uttryck för förvåning, bestörtning).

keckla; kotte

Photos and other rants