Ristning: Ture Vännen

En del av projektet Albin Tenglet.

Rekommenderad väg

Från Kallhälls Villastads nordvästra hörn finns en liten bit allmänning. Parkering kan ske utmed väg. Från Pionvägen går en stig som man med lätthet följer. Terrängen är en lätt blandskog med övervikt på barrskog och vållar inga större problem. Det finns sank mark och blockterrän i skogen men håller man sig till de stigar som finns är det lätt att gå.

Variant av väg: Kallhälls Villstad även här och att stanna vid änden av Tulpanvägen och sedan gå några meter in efter den förbommade körvägen. Till vänster finns en stig som man sedan kan ta som ansluter mot den stig man kommer på om man går från Pionvägen. Tiden till första ristningen bör inte vara mer än ca 10 minuter i någorlunda tempo. Terrängen är relativt öppen och ristningarna finns uppe på en mindre bergskam som på kartan är utridad med ca 10 meters stigning från omgivande terräng.

Reser man med SL kan man antingen promenera till Kallhälls Villastad direkt från pendeltågstationen i Kallhäll. Man går först mot Kallhäll Centrum och fortsätter rakt igenom detta. Vid parkering höger in på kopparvägen sedan direkt vänster efter den stora genomfartsleden. Fortsätt rakt fram till stäketvägen, korsta den och gå under bro under E18. Fortsätt rakt fram till Pionvägen och ta vänster in på den.

Första anhalt är 359:1 och därifrån är det endast ca 75 meter på kurs i terrängen till den stora ristningen 168:1-3. Efter denna är det enklast att fortsätta NV till närbelägen stig ca 40 meter och sedan ta vänster på denna tillbaka till Kallhäll Villastad.

RAÄ Järfälla 395:1

Koordinater: N59º 28.243′, E17º 49.220′ MSL+59m ±2m(EGNOS)

Korsfigur med runtecken

I närheten av föregående (80 meter) finns ännu en ristning också av Albin Tenglet som är tydligare och har varit imålad med färg. Text i cirkel i form av kors med inskriptionen:

Detta märke åt Ture Vännen

Signaturen är bokstaven T, sannolikt för Tenglet. Utfördes troligen innan 1940. Totalt innehåller ristningen 41 olika runtecken varav 19 på korsarmarna och 22 i bandet. Korsets bas står i väster och tvärarmarna i N-S riktning.

Skicket är ganska dåligt, den har varit färgifylld för ett antal år sedan. Dock rensad från mossa och lav och jag gör antagandet att folk kommer hit ibland och rensar runt ristningen.

Bilder

Järfälla 395:1
Bild av ristningen
North
Utsikt mot norr
East
Utsikt mot öster
DSC_4466
Utsikt mot söder
DSC_4467
Utsikt mot väster

Photos and other rants