Ristning: Ala Senti

Tillhör projektet Albin Tenglet.

Rekommenderad väg

Rekommenderad väg: Från Kallhälls Villastads nordvästra hörn finns en liten bit allmänning. Parkering kan ske utmed väg. Från Pionvägen går en stig som man med lätthet följer. Terrängen är en lätt blandskog med övervikt på barrskog och vållar inga större problem. Det finns sank mark och blockterrän i skogen men håller man sig till de stigar som finns är det lätt att gå.

Variant av väg: Kallhälls Villstad även här och att stanna vid änden av Tulpanvägen och sedan gå några meter in efter den förbommade körvägen. Till vänster finns en stig som man sedan kan ta som ansluter mot den stig man kommer på om man går från Pionvägen. Tiden till första ristningen bör inte vara mer än ca 10 minuter i någorlunda tempo. Terrängen är relativt öppen och ristningarna finns uppe på en mindre bergskam som på kartan är utridad med ca 10 meters stigning från omgivande terräng.

Reser man med SL kan man antingen promenera till Kallhälls Villastad direkt från pendeltågstationen i Kallhäll. Man går först mot Kallhäll Centrum och fortsätter rakt igenom detta. Vid parkering höger in på kopparvägen sedan direkt vänster efter den stora genomfartsleden. Fortsätt rakt fram till stäketvägen, korsta den och gå under bro under E18. Fortsätt rakt fram till Pionvägen och ta vänster in på den.

Första anhalt är 359:1 och därifrån är det endast ca 75 meter på kurs i terrängen till den stora ristningen 168:1-3. Efter denna är det enklast att fortsätta NV till närbelägen stig ca 40 meter och sedan ta vänster på denna tillbaka till Kallhäll Villastad.

RAÄ Järfälla 168:1-3

Koordinater: N59º 28.277′, E17º 49.167′ MSL+63m ±3m(EGNOS)

1. Ca 15 rader om 200 tecken med lydelse:

ALA SENTI MALISEMOSA AN CELAT TON SER VENDEL RENDEL A MENTEL ELAT ANISALTA NELI VER AN SA REVENDAT SERI AMO SEM AN TAVOLAT ANO TON SERIMENTAS MAR HELTA ANEVA LAMEX ANDALA SUR SERI SEMOSE SUR SERANTE FALTA DARO AN PERAM A GAMEX AND ELOT TENIA RENI

Ingen har ännu lyckats tolka denna inskription korrekt.

Direkt till höger om denna ristning finns också en märklig korsristning.

Kanske den skall användas för att tolka texten ovan som inte verkar vara någon nu känt språk. Det märkliga med sådan kod är att det brukar ofta bli ej uttalbara ord men i det här fallet är alla orden uttalbara och påminner ibland i viss mån om latin. Vi vet inte om det är ett påhittat språk av Albin själv, om det är en sorts kod eller vad det är baserat på. Många har försökt tolka texten men såvitt jag vet har ingen lyckats ännu.

Skicket på ristningen är dåligt och den är mycket svår att läsa. Den syns dåligt på fotografi och är till vissa delar täckt av lav. Den är synnerligen utsatt för vädrets makter och håller på att slipas bort. Jag kunde urskilja några ord och en del andra ord mer gissade jag mig till eftersom jag redan hade med mig lydelsen.

2. Kvadratisk figur jämte den stora ristningsytan.

Troligen ingen text endast en sorts geometrisk figur utan synbar anknything till den stora ristningsytan. Spekulation i om den innehåller en nyckel till tydningen av den kryptiska texten i 168:1 men troligen är detta ej fallet.

Skicket på denna ungefär som 1. Inga tecken tydda.

3. Cirkelfigur jämte den stora ristningsytan

Lokaliserades ej. Den skall vara ca 15 cm i diameter och i anslutning till den stora ristningen. Kanske överväxt av mossa eller i så dåligt skick att den inte längre låter sig utskiljas med lätthet. Inga tecken tydda.

Bilder

Järfälla 168:1-3
Ristningsytan för den stora ristningen. Den är mycket svårtolkad och svår att urskilja.
Järfälla 168:1-3
Ristningen med kvadratiskt mönster jämte den stora ristningen. Funktion okänd.
Järfälla 168:1-3 Norr
Utsikt mot norr
Järfälla 168:1-3 Öster
Utsikt mot öster
Järfälla 168:1-3 Syd
Utsikt mot söder
Järfälla 168:1-3 Väst
Utsikt mot väster

Photos and other rants