Efter införandet av den nya lagen om upphovsrättsliga påföljder för fildelare i sverige, den s.k. IPRED-lagen, har det redan kommit en sajt där man kan kolla om ens eget IP-nummer förekommer i en utredning. Kolla in IPRED Watchlist.

Eftersom IP-nummer ibland tilldelas en ny person vid uppkoppling så kan det hänta att du har fått ta över ett IP-nummer av någon annan som är under utredning. Dock skall man logga klockslaget och på så vis veta vem som hade IP-numret när fildelningen skedde och på så vis säkra att folk inte åtalas för saker de inte gjort – eller?


Following the new intellectual properties law in Sweden, also called the IPRED Law there is now a site where you can check if your IP number is under investigation. Check out the IPRED Watchlist.

Because IP numbers change some times for broadband connections it means that it is possible that you might now have an IP number that is under investigation even if you did not do anything. This is because the IP number was logged at a previous owner. Since they know the time it was in use you should not have to worry – or?