Irina är en arbetskamrat till mig på SL, hon arbetar som testledare och vi brukar ibland ta samma tunnelbanetåg till arbetet.

I det här programmet pratar om mat från f.d. Sovietunionen.

Podcast här