Etikettarkiv: hårda länkar

Linux snapshots med rsync

En klurig sak man kan göra för att ordna med snapshots om filsystemet man använder inte stöder det är att göra ett lokalt backupskript som genererar sådana med jämna mellanrum. Men för att spara diskplats skulle man ju vilja ha möjligheten att bara spara förändringarna mellan varje snapshot samtidigt som det vore lätt att gå tillbaka t.ex. tre dagar i tiden utan problem.

Detta kan lösas med hårda länkar i Linux och det finns en hel del skrivet om det på nätet. Det intressanta med hårda länkar är att en fil som är länkad på det sättet fortsätter existera tills den sista länken är borttagen. Det är alltså ingen som helst skillnad mellan en hård länk och den egentliga filen.

Om du skapar fil A och sedan hårdlänkar den till fil B så är A och B på riktigt alltså samma fil. Om du ändrar A så ändras också B. Däremot om du raderar A så raderas inte B, länken är då bruten och man kan säga att B är lika mycket originalfilen som A en gång var. Nu kommer det riktigt intressanta: Om du skriver en ny fil A så existerar den separat från B. Länkningen mellan dem är bruten från när du raderade den.

En fil raderas egentligen aldrig men när den har 0 hårda länkar är den inte längre åtkomlig och platsen den tog upp på disken är nu fritt villebråd för andra filer att använda.

Ett intressant fenomen med rsync är att när den skriver filer gör den alltid delete på dem först! Eller egentligen gör den ”unlink”, det är ju ett bättre namn. Därför kan vi börja med att göra en rsync på filerna vi vill bevara. Exempelvis är det vanligt att man vill backa upp /etc /home /root i ett Linux-system.

Först skapar vi någonstans att hållas:

# mkdir /bup
# chown root:root /bup
# chmod 700 /bup

Därefter kan vi synka katalogerna till /bup/snapshot med kommandot:

# cd /bup
# rsync -a --delete /etc /home /root /bup/snapshot/

Om vi kör ovanstående (som root) kommer vi få en backup på de tre utpekade katalogerna i /bup/snapshot och de kommer vara kopior av de riktiga filerna. Nu kommer finessen. När vi vill spara vår snapshot kopierar vi dem men gör bara hårdlänknin från kopian. Genom att göra detta tar vi inte upp nämnvärt med displats och vi länkar till samma data på disken!

# cp -al snapshot snapshot.1

Du kan verifiera detta genom att slå

# du -sh *

Du kommer då se att det är betydligt mindre data i snapshot.1 än i snapshot och det beror på att det är bara länkarna i sig som vi har sparat på.

Nästa steg är att ta en ny snapshot med rsynk. När vi gör det kommer länkarna mallan snapshot och snapshot.1 att brytas i de filer som rsync uppdaterar eftersom den gör först unlink, sedan skriver en ny fil till den!

Om vi vill ha dagliga snapshots som roterar t.ex. tre dagar bakåt i tiden kan vi köra detta skript:

#!/bin/bash

cd /bup

if [ -x snapshot.2 ]; then
    mv snapshot.2 snapshot.3
fi

if [ -x snapshot.1 ]; then
    mv snapshot.1 snapshot.2
fi

if [ -x snapshot ]; then
    cp -al snapshot snapshot.1
fi

rsync -a --delete /etc /home /root /bup/snapshot/

Lägg sedan upp detta som ett cronjobb genom att redigera crontab (som root) med

# crontab -e

Lägg sedan till en rad exempelvis:

00 04 * * *     /root/backup-daily

Spar sedan skriptet ovan som /root/backup-daily så körs det kl 4 varje morgon så du alltid har en snapshot att gå tillbaka till om du gjort något klantigt i din hemkatalog…