Commuter Train / Pendeltåg / X10

Tågmöte definieras enligt säkerhetsordningen (säo) för järnväg som:

Moment 43. Tågmöte: I säo benämnt endast möte = möte på en station mellan två tåg i motsatt riktning. Möte anses föreligga i följande fall:

a) för båda tågen när dessa går på båda sidor om stationen på samma enkelspår men i annan ordningsföljd på ena sidan än på den andra.

b) när båda tågen ej går på båda sidor om stationen på samma enkelspår; endast för det tåg som skall avgå från stationen inom en timme efter det att det andra tåget kommit dit från det spår som det förstnämnda tåget skall använda.

Anm: Vid enkelspårsdrift på dubbelspår och när linjeblockeringen tages ur bruk på enkelspår gäller särskilda mötesregler som innebär vissa avvikelser från detta moment.