Etikettarkiv: A/H1N1

ROT — Rädsla, Osäkerhet och Tvivel

Just nu är det mycket i tidningarna om riskerna med vaccinering. I vissa länder som England och på sina håll i USA har denna rädsla gått så långt att man faktiskt har förlorat gruppimmuniteten mot vissa sjukdomar som i princip inte funnits på flera decennier.

Sjukdomar som polio och mässling har börjat komma tillbaka för att det är för få som vaccinerar sig mot dessa fruktansvärda sjukdomar. Rädslan som folk har piskas på av kvällstidningarnas rubriker där en flicka efter att ha tagit vaccin mot A(H1N1) den så kallade svininfluensan har fått dystoni och har kraftiga muskelspasmer och kan bara prata om hon samtidigt går baklänges. Det låter som om det är en otroligt märklig reaktion på ett influensavaccin men det kan naturligtvis inte utesluta. Det måste dock vara så otroligt sällsynt att det nog troligen inte finns en enda till människa som drabbas av detta trots den ganska massiva vaccination som ändå sker.

Det sprids i England myter om att man kan drabbas exempelvis av autism av vissa typer av vaccin. Det finns faktiskt forskning på området och det finns inget som belägger att det skulle vara på det sättet, däremot går det att spåra till ett mycket kritiserat uttalande av barnläkaren Andrew Wakefield i tidsskriften Lancet 1998. Han har sedan blivit citerade av diverse pseudovetenskapliga människor världen över. Flera studier som företagits visar att det inte fanns någon grund för uttalandet och att autism även om det sällan kan bestämmas vad som orsakat det faktiskt inte är överrepresenterat hos vaccinerade människor.

När det gäller grispesten kanske man inte är orolig för sin egen del. De flesta av oss kommer överleva denna och många fler influensor innan vi vänder tårna i vädret. Men vi kan smitta de som är mindre lyckligt lottade eller dras med andra sjukdomar, har nedsatt immunförsvar och liknande. Om vi som troligen kommer överleva väljer att inte minska risken att vi smittas och blir smittbärare kommer vi öka risken att någon annan dör. Det har inte jag lust med så jag tänker vaccinera mig när det blir tillgängligt att göra detta.

Det har visat säg att om färre än ca 85% vaccinerar sig mot mässlingen kan man inte stoppa en sådan epidemi. Antalet vaccinerade barn i Sverige sjunker också snabbt och snart kommer vi troligen få se sådana sjukdomar som vin inte haft på flera decennier i vårat land komma tillbaka på bredare front än några fåtal fall om året.

Det som sker nu är att ett antal mer eller mindre tvärsäkra människor uttalar sig mot vaccinering. Så pass att 40% av personalen inom en vårdinrättning i veckan deklarerade att de minsann inte skulle vaccinera sig på grundval av rädsla för biverkningar. Influensa i sig är en rätt obehaglig biverkning av att inte vaccinera sig — men den är man faktiskt inte rädd för.

En epidemolog gjorde samtidigt ett uttalande om att detta är djupt olyckligt eftersom det kommer kosta människoliv. Rädsla, osäkerhet och tvivel om att vaccinet kan orsaka obehag för den som tar vaccinet väger tyngre än att människor som blir smittade av den personen faktiskt riskerar att dö. Det tycks mig en smula märkligt som resonemang och särskilt om man arbetar inom vården.

The victims of Swine Pest

Who are the real victims of the recent Influenza A/H1N1, also known as Swine Flu, scare from the media? Of all the cases of people who unfortunately got infected there were 26 deaths and still it got a whooping rating of 5 out of 6 on the WHO pandemic scale, the highest rating anything ever has got on the scale since its start in 2005 (just after the last scare the bird flu). 

It is clear that this scale is not based on the actual lethality or how easy people are infected, a normal flu that we have yearly kills somewhere around 500 000 people (mostly those already sick or at a avery young or very advanced age) world wide and infects millions and it never get more than a ”yeah whateva” from the WHO pandemic scale – the . Where is the sense for proportions here?

I even had several people sending emails, almost daily about buying stocks of gloves, breathing masks, handwash alcohol, sterilization fluids and other such good to have if the Great Pandemic should strike us down.

Let’s take a look at what actually happened. The three top nations had the following statistics:

Mexico: 1 112 cases, 42 deaths
USA:  653 cases, 1 death
Canada: 165 cases, 0 deaths.

Out of a total of 1 930 confirmed cases in three countries there were 43 deaths.

The name itself provoked some responses, Egypt took the chance to rid the country of some 250 000 pigs because of it. Other nations had similar responses, some of the more extreme left-wing people in in Europe started to demand new vaccine factories being built.

For this people where hammered in the media with article after article about how to isolate themselves from the greater society and avoid the pig plague by avoiding contact with other people. The economical cost of the scare when people starts hamstering medicine and canned food is outrageous. In Australia people where told by local goverment no less to stock up for at least two weeks worth of food, for their personal survival.

Whole communities in the US shut down schools, work places and public office buildings for no other reason than fear based in the drummed up scare tactics of the public media conglomerates. Even when the more scientifically sound organisations finally came out and tried to calm people down they did not get by far the same headlines as the stories designed to scare people got.

Cuba closed all air traffic with Mexico, other countries followed suit leaving people there on holiday stranded for fear of a pandemy that already showed all signs of being low-risk.

I find this to be total madness.