Etikettarkiv: tvivel

ROT — Rädsla, Osäkerhet och Tvivel

Just nu är det mycket i tidningarna om riskerna med vaccinering. I vissa länder som England och på sina håll i USA har denna rädsla gått så långt att man faktiskt har förlorat gruppimmuniteten mot vissa sjukdomar som i princip inte funnits på flera decennier.

Sjukdomar som polio och mässling har börjat komma tillbaka för att det är för få som vaccinerar sig mot dessa fruktansvärda sjukdomar. Rädslan som folk har piskas på av kvällstidningarnas rubriker där en flicka efter att ha tagit vaccin mot A(H1N1) den så kallade svininfluensan har fått dystoni och har kraftiga muskelspasmer och kan bara prata om hon samtidigt går baklänges. Det låter som om det är en otroligt märklig reaktion på ett influensavaccin men det kan naturligtvis inte utesluta. Det måste dock vara så otroligt sällsynt att det nog troligen inte finns en enda till människa som drabbas av detta trots den ganska massiva vaccination som ändå sker.

Det sprids i England myter om att man kan drabbas exempelvis av autism av vissa typer av vaccin. Det finns faktiskt forskning på området och det finns inget som belägger att det skulle vara på det sättet, däremot går det att spåra till ett mycket kritiserat uttalande av barnläkaren Andrew Wakefield i tidsskriften Lancet 1998. Han har sedan blivit citerade av diverse pseudovetenskapliga människor världen över. Flera studier som företagits visar att det inte fanns någon grund för uttalandet och att autism även om det sällan kan bestämmas vad som orsakat det faktiskt inte är överrepresenterat hos vaccinerade människor.

När det gäller grispesten kanske man inte är orolig för sin egen del. De flesta av oss kommer överleva denna och många fler influensor innan vi vänder tårna i vädret. Men vi kan smitta de som är mindre lyckligt lottade eller dras med andra sjukdomar, har nedsatt immunförsvar och liknande. Om vi som troligen kommer överleva väljer att inte minska risken att vi smittas och blir smittbärare kommer vi öka risken att någon annan dör. Det har inte jag lust med så jag tänker vaccinera mig när det blir tillgängligt att göra detta.

Det har visat säg att om färre än ca 85% vaccinerar sig mot mässlingen kan man inte stoppa en sådan epidemi. Antalet vaccinerade barn i Sverige sjunker också snabbt och snart kommer vi troligen få se sådana sjukdomar som vin inte haft på flera decennier i vårat land komma tillbaka på bredare front än några fåtal fall om året.

Det som sker nu är att ett antal mer eller mindre tvärsäkra människor uttalar sig mot vaccinering. Så pass att 40% av personalen inom en vårdinrättning i veckan deklarerade att de minsann inte skulle vaccinera sig på grundval av rädsla för biverkningar. Influensa i sig är en rätt obehaglig biverkning av att inte vaccinera sig — men den är man faktiskt inte rädd för.

En epidemolog gjorde samtidigt ett uttalande om att detta är djupt olyckligt eftersom det kommer kosta människoliv. Rädsla, osäkerhet och tvivel om att vaccinet kan orsaka obehag för den som tar vaccinet väger tyngre än att människor som blir smittade av den personen faktiskt riskerar att dö. Det tycks mig en smula märkligt som resonemang och särskilt om man arbetar inom vården.