Course in portrait photography

Again together with fotonen.se we arranged a nice portrait photo course and as usual we had two days of incredible fun in the studio ending with a model shoot at the Sunday afternoon.

Återigen hade vi tillsammans med fotonen.se ordnat en porträttfotokurs och som vanligt hade vi två dagar av mycket roliga stunder, teori och praktik varvat och avslutade med att fotografera en modell.

Eyes
Model look
Jewellery
Model shoot