FRA-spaning skjuts upp

fra

Riksdagens borgerliga majoritet har beslutat att skjuta upp starten för FRA:s kabelsignalspaning med 2 månader till den 1:a december i år.  Skälet anges vara att regeringens arbete med att göra kompletteringar till signalspaningslagen för att förbättra rättssäkerheten har dragit ut på tiden.

Från den första december måste dock teleoperatörerna föra över all trafik till särskilda knutpunkter där den kan bearbetas statistiskt och lagras för efteranalys.

För kommunikation som man inte önskar alla skall kunna läsa på vägen rekommenderas att titta på programpaketet gpg4win som gör det möjligt att kryptera all kommunikation över email med mera. Stark kryptografi är ett mycket användbart medel för att skydda den personliga integriteten och ju fler som bestämmer sig för att börja använda det rutinmässigt desto mindre konstigt och svårare blir det att utföra statistisk analys för de som skall övervaka oss.

Passa på innan det beslutas om att det skall bli olagligt att använda kryptering för personligt bruk!

Mina nycklar hittar du här.