Wifi-problem med iRiver Story HD

En god vän till mig har haft problem med att få WiFi att fungera på iRiver Story HD. Symptomen är att under installationen (första uppstarten efter fabriksåterställning) av enheten så hittar den visserligen WiFi-nät men efter anslutning säger den att det är ett nätverksfel och sedan fungerar det inte att komma i kontakt med t.ex. bibliotekets websida.

Efter att ha lagt tassarna på en sådan enhet själv kan jag konstatera att det är ett problem som kan kringgås men man behöver göra lite speciella grepp för det. Såhär gjorde jag:

  1. Starta plattan och välj fabriksåterställning om du inte redan är i det läget.
  2. Gå igenom alla delar av inställningarna tills du kommer till wifi
  3. Anslut till ett okrypterat öppet nät†, om det inte finns något sådant där du är kan du eventuellt om du har en smartphone skapa ett från din telefon tillfälligt.
  4. När plattan är ansluten försöker den nå nätet.
  5. Ett meddelande om att nätet inte fungerar kommer upp och du uppmanas trycka ”BACK/BAKÅT” men gör INTE det. Tryck i stället ENTER.
  6. Här kan två saker hända, antingen så laddar den bibliotekets ELIB-sida, eller så kommer du tillbaka till huvudmenyn. Om ELIB-sidan laddas kan du vänta en stund, du bör få en fråga om du vill uppdatera programvaran i plattan, svara ja på det. Om du i stället kom tillbaka till huvudmenyn i plattan gå till optionsmenyn och leta upp uppdateringen av programvaran och kör den manuellt.
  7. När plattan startar om efter uppdateringen kan du stänga av nätverket du delade ut från din telefon om du nu gjorde det.
  8. När plattan startat igen kan du gå till optionsmenyn och välja att slå på wifi. Du skall nu kunna ansluta till wifinät och komma till bibliotekets hemsida och låna böcker.

Efter uppdateringen skall inte nätverksproblematiken uppstå igen.

† Det är inte säkert det måste vara ett öppet (okrypterat) nät men jag gjorde det för enkehets skull när jag testade och då fungerade det. Om det fungerar trots krypterat nät att följa denna instruktion för dig, låt mig då veta det eftersom de flesta i dag har krypterade nät där de sitter.