Etikettarkiv: ändamålsglidning

Polisen vill kontrollera alla bilister med fartkamera

Rikspolisstyrelsen berättar att man planerar att komplettera först och främst fordonsmonterade kameror och stativkameror som används vid trafikövervakande åtgärder med ett system som kallas för ANPR. Det står för ”automatic number plate recongnition”, alltså automatisk registreringsnummeridentifiering. Genom att automatiskt registrera registreringsnumren på alla bilar som passerar kameran ser polisen direkt om det finns bilar som t.ex. saknar trafikförsäkring, har körförbud av annat skäl eller falska, oregistrerade, plåtar som kan förekomma.

Det är väl egentligen ingen som tycker det är något fel med just detta men vad händer med informationen efteråt? Vad kommer den användas till om fem år? Det blir plötsligt väldigt lätt att hålla koll på den bilburne och vilket fordon som befunnit sig var och den känslan är betydligt mindre tilltalande.

I Sverige är det Datainspektionen som ger tillstånd till sådant här och de är inte tilltalade ännu om tillstånd. Till en början är det dock bara tillfälliga stativmonterade kameror samt fordonsmonterade sådana som skall få ANPR-systemet men det finns förstås tankar att införa det på alla hastighetskameror.

Lagligt skada nationalpark

Jag läser på Riksdag & Departements hemsida om hur riksdagen antagit en lag som gör det möjligt att ”skada en nationalpark” som man uttrycker sig. En minst sagt märklig formulering men den kommer sig från bygget av den nya norra länken som skall gå under nationalparken Ulriksdal-Haga-Djurgården.

Eftersom jag varit lite insatt i turerna kring detta genom mitt tidigare jobb så ligger inte problemet så mycket i att motorvägsbygget skall skada det känsliga området för det skall man inte, man skall gräva en tunnel under hela rasket just för att påverka området så lite som det är över huvud taget möjligt. Men när man presenterade planerna på hur detta skulle gå till så blev det ändå protester och det visade sig att rådande lagstiftning om nationalparken annekterade inte bara biosfären utan hela kilen in till jordens mittpunkt. Det var alltså inte tillåtet att på någon nivå under passera en nationalpark med ett sådant bygge.

Lagändringen gör det nu möjligt att gräva eller spränga tunneln som krävs och norra länken kan slutföras. Då passar man på med nästa sak, eftersom det då blir tillåtet med vissa intrång så ger man sig till att byta metodik, då vill man för att spara pengar i stället schakta tunneln från ytan i stället för att använda den teknik som man från början tänkt sig. Schaktning från ytan innebär ett rejält intrång i parken och även om man återställer efter sig kommer parken påverkas i stor utsträckning. Hur kan man vara så puckad?

Snacka om ändamålsglidning!