Etikettarkiv: datalagringsdirektivet

EU Försöker hindra avhopp från datalagringsdirektiv

Som ett led i att tvinga fram bodströms datalagringsdirektiv i Sverige har EU-kommissionen lämnat in en stämningsansökan eftersom Sverige aldrig lagstiftade att internet- och teleoperatörerna måste lagra uppgifter av sådan art att man kan spåra vem som gjort vad.

Eftersom datalagringsdirektivet enligt uppgifter kommer röstas igenom som lag i höst så kommer stämningen som en sorts säkerhet att vi inte gör fel här uppe i norr oavsett hur det går i röstandet till EU-valet nu den 7:e (där kanske piratpartiet får fler platser än någon hade trott) utan gör som vi är tillsagda och snarast inför direktivet i svensk lag.

Ars Technica har en artikel här.

Direktivet är ännu ett led i övervakningssamhället som Tomas Bodström (s) såg i sin vision när han drev den typ av politik som senare lett oss till bl.a IPRED och nu datalagringsdirektivet.

Heja integriteten.

Datalagringsdirektivet – Bodströms arv

I princip innebär förslaget att alla telekomoperatörer måste spara uppgifter om vem som gjort vad och kommunicerat med vem i minst 6 månaders tid.  Efter domen mot Pirate Bay har flera operatörer tagit många marknadsandelar genom att meddela att man inte lagrar uppgifter längre än absolut nödvändigt för att kunna sköta sin egen verksamhet.

Det blir nu slut med det. Regeringen antog i går en lagrådsremiss som innebär att telekomföretagen i enlighet med det europeiska datalagringsdirektivet måste spara sådana uppgifter i minst sex månader. Det har höjts röster mot den radering av uppgifter som vissa telekombolag utfört – inte mist från polisen som är rädd för att de skall bli utan möjlighet att använda uppgifterna i brottsbekämpningssyfte.

Det föreslås i lagrådsremissen att även misslyckade uppringningar och obsesvarade samtal skall lagras, på samma sätt skall även positionen för en mobiltelefon under hela samtalet, inte bara där det påbörjades, lagras. Denna lagrådsremiss är ett arbete som påbörjades av Thomas Bodström (S) inom EU för flera år sedan och har nu kommit i kapp oss, lagom till andra nya lagar som FRA-lagen, IPRED, domen mot The Pirate Bay-folket och är en kugge i en rad åtgärder som görs för att stärka inte minst skivbolagens ställning på marknaden.

Efter lagrådsremissen kommer en proposition som väntas antas i juni månad. Förmodligen blir lagen tvingande till hösten.

Do you want to know more? »