Etikettarkiv: telekomoperatörerna

Datalagringsdirektivet – Bodströms arv

I princip innebär förslaget att alla telekomoperatörer måste spara uppgifter om vem som gjort vad och kommunicerat med vem i minst 6 månaders tid.  Efter domen mot Pirate Bay har flera operatörer tagit många marknadsandelar genom att meddela att man inte lagrar uppgifter längre än absolut nödvändigt för att kunna sköta sin egen verksamhet.

Det blir nu slut med det. Regeringen antog i går en lagrådsremiss som innebär att telekomföretagen i enlighet med det europeiska datalagringsdirektivet måste spara sådana uppgifter i minst sex månader. Det har höjts röster mot den radering av uppgifter som vissa telekombolag utfört – inte mist från polisen som är rädd för att de skall bli utan möjlighet att använda uppgifterna i brottsbekämpningssyfte.

Det föreslås i lagrådsremissen att även misslyckade uppringningar och obsesvarade samtal skall lagras, på samma sätt skall även positionen för en mobiltelefon under hela samtalet, inte bara där det påbörjades, lagras. Denna lagrådsremiss är ett arbete som påbörjades av Thomas Bodström (S) inom EU för flera år sedan och har nu kommit i kapp oss, lagom till andra nya lagar som FRA-lagen, IPRED, domen mot The Pirate Bay-folket och är en kugge i en rad åtgärder som görs för att stärka inte minst skivbolagens ställning på marknaden.

Efter lagrådsremissen kommer en proposition som väntas antas i juni månad. Förmodligen blir lagen tvingande till hösten.

Do you want to know more? »