Etikettarkiv: GIS

Riksantikvarieämbetets sökfunktion FMIS

(Swedish only)

Riksantikvarieämbetet har en fantastisk sökfunktion [raa.se] för de flesta kända fornlämningar från äldsta stenålder fram till modernt 1900-tal.

Här kan man hitta mycket intressant att fotografera i vårat avlånga land.

Från deras förstasida:

Fornlämningar på land och i vatten

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort – från äldsta stenålder till 1900-tal.

Över 1,7 miljoner lämningar

I Fornsök finns information om över 1,7 miljoner lämningar på närmare 600 000 platser. Informationen kommer främst från fältinventeringar som utförts runtom i landet samt från arkeologiska utredningar och undersökningar – både på land och på havsbotten.

Fornsök visar ingen fullständig bild av alla fornminnen som finns i Sverige. Det tillkommer ständigt mer information – nya lämningar hittas vid inventeringar och arkeologiska undersökningar. Fornsök uppdateras därför dagligen med ny information.